aanhin (what’s the…)

Aanhin!

“           ang sinigang kung walang sabaw

“           ang  malamang tindahan kung wala namang bantay

“           ang magandang cellphone hindi ka naman marunong gumamit

“           ang pag-iikot sa mall eh wala ka naman pera

“           ang nandito ka pero nasa iba naman ang diwa mo

“           ang magtiis sa isang bagay na hindi  ka naman masaya

Aanhin?

“           na ng palay basta hindi napeste

“           es de pemeyl off d domestek fowl.

“           mo na yang biguti mo Dong, mukha ka ng tsongu

“           mo ang baho! ibaba mo yang kili-kili mo

“           a-an –hin ha tsuhhhhhh, sorry!.

“           ..tay ka lang, aantok pa ako.