Update: Pagal at pasasalamat

Madali ang maging malungkot lalo na kung iisipin at dibdibin mo. hindi mo na kailangan ng ibang factors lalo na kung talagang likas patola ka sa negative energy na nasa singit-singit lang ng iyong leeg at kuyukot. Alam mo ba ang salitang “pagal?” parang naramdaman ko yan nitong second week ng June. Pero kahit ganun, […]

Pick 5

Okay for people asking me kung ano ang meaning ng aking drawing sa post kong “I,” eto na ibibigay ko na. Maraming salamat nga pala sa mga nagbigay ng komento at doon sa iba na hindi pa nakapagbibigay ay…wala na, sarado na , boooh! ibibigay ko na nga itong interpretation di ba?! Hehehe! Ang pamagat […]