Pandayang Lino Brocka: Filmmaking, Political, & New Media

Pandayang Lino Brocka: Filmmaking, Political, & New Media.

 

Kaaliw sa Liliw and pointers for viajero’t viajera

Kaaliw sa Liliw and pointers for viajero’t viajera.

Paalala sa mga viajero’t viajera

  • Mag-research sa Internet (laking tulong ng mga blogs) muna para makakuha ng information gaya ng oras ng viaje at magkano ang pamasahe. Ang daan patungong Liliw mula Sta. Cruz ay medyo nakaka-tense dahil matarik at may ilang bahagi ang puro puno lamang ang iyong makikita. (maiging makipag-brainstorm sa iyong kasama at ‘wag mag-stick sa iisang plano.)
  •  Magtanong sa mga taong nakarating na o nakatira malapit sa lugar. Mayroon silang suggestions na makakatulong sa majayajay (smooth) mong road trip.
  • Magdala ng gamit. mabigat at bulky pero may pagkakataon na walang kuwenta ang ATM at cash sa wallet lalo na sa bundok malayo sa mga suking tindahan.