musika para sa kapayapaan

kakapakinig ko sa playlist ng isang online buddy ko. napadpad ako sa musika ng Asin na kinalakhan ko dahil sila ang pinakikinggan noon ng mga nakatatanda kong kapatid. pero tila napahinto ako sa song na ito…

ang bayan kong sinilangan by asin

dahil kahit matagal ng nailunsad sa merkado ang awiting ito sakto-sakto pa rin sa mga pangyayari ngayon.

para sa pamahalaan at sa mga kapatid natin sa Mindanao na naiipit sa giyera, nawa’y matamo na ninyo ang Kapayapaan at Pag-unlad.

nakakalungkot lang na kailangan pa na magbuwis ng buhay ang mga sibilyan at naghahangad ng tahimik na pamumuhay para sa ipinaglalaban ng iba na may dalang armas.